Posturi vacante Consiliul Judetean Vrancea

Posturi vacante Consiliul Judetean Vrancea

 • Full Time
 • Focsani

Consiliul Judetean Vrancea

Consiliul Județean Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

 • Direcția dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice – Serviciul achiziții publice și monitorizarea contractelor:
  • Inspector, clasa I, gradul profesional principal;
  • Inspector, clasa I, gradul profesional asistent.
 • Direcția tehnice și investiții:
  • Inspector, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul drumuri și investiții;
  • Inspector, clasa I, gradul profesional superior – Biroul județean de transport persoane.
 • Direcția arhitect șef și administrarea patrimoniului:
  • Inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Compartimentul disciplina în amenajarea teritoriului și urbanism.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Direcția dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice – Serviciul achiziții publice și monitorizarea contractelor:
  • 07 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Direcția tehnice și investiții/Direcției arhitect șef și administrarea patrimoniului:
  • 07 decembrie 2017, ora 13:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Vrancea din Focșani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, cam. 303, Județul Vrancea, telefon 0372/372.426.

Dă mai departe: