Ofertă angajare Primăria Municipiului Focşani

Ofertă angajare Primăria Municipiului Focşani

  • Full Time
  • Focsani

Primaria Municipiului Focsani

Primăria Municipiului Focşani, Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartiment administraţie publică – Serviciul administraţie publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 februarie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC – nivel mediu;
  • 13 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Focşani, camera 103, et. 1, Judeţul Vrancea, telefon 0237/213.416.

Dă mai departe: