Ofertă angajare Poliţia Locală a Municipiului Focşani

Ofertă angajare Poliţia Locală a Municipiului Focşani

  • Full Time
  • Focsani

Poliţia Locală a Municipiului Focşani

Poliţia Locală a Municipiului Focşani, județul Vrancea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul disciplina în construcţii şi afişajul stradal -1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licenţă inginerie civilă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 februarie 2018, ora 10:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC;
  • 07 februarie 2018, ora 12:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se obţin la Poliţia Locală a Municipiului Focşani, cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă nr. 43, județul Vrancea, telefon 0237/215.005 interior 17.

Dă mai departe: